Levertijd en verzendkosten

Levertijd

Door GSD-ICT Services BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij GSD-ICT Services BV schriftelijk in gebreke te stellen. De door GSD-ICT Services BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Het is GSD-ICT Services BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is GSD-ICT Services BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

Verzendkosten

GSD-ICT Services B.V. hanteert een vast tarief aan verzendkosten op alle bestellingen die worden geplaatst op https://www.computerknallers.nl.
Voor betaling, Levering, Herroepingsrecht, retourneren,  privacy en garantie zijn de algemene voorwaarden van GSD-ICT Services B.V. te vinden op de website https://www.computerknallers.nl/algemene-voorwaarden van toepassing.
GSD-ICT Services B.V. behoudt zich het recht om de kosten voor de verzending aan te passen indien gebeurtenissen of omstandigheden optreden waar deze geen controle over heeft.


Verzendmethodes

GSD-ICT Services B.V. biedt u twee mogelijkheden voor het verzenden van de goederen.
Wanneer u een bestelling plaatst verzenden wij in basis binnen 24 uur de goederen. Hiervoor maken wij gebruik van Post NL.
Het is ook mogelijk om uw goederen af te halen dit kan in basis na 24 uur vanaf het moment dat GSD ICT-Services uw betaling heeft ontvangen.