Levertijd en verzendkosten

Levertijd

Door GSD-ICT Services BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij GSD-ICT Services BV schriftelijk in gebreke te stellen. De door GSD-ICT Services BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Het is GSD-ICT Services BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is GSD-ICT Services BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

Verzendkosten

GSD-ICT Services B.V. hanteert een vast tarief aan verzendkosten op alle bestellingen die worden geplaatst op https://www.computerknallers.nl.
Voor betaling, Levering, Herroepingsrecht, retourneren,  privacy en garantie zijn de algemene voorwaarden van GSD-ICT Services B.V. te vinden op de website https://www.computerknallers.nl/algemene-voorwaarden van toepassing.
GSD-ICT Services B.V. behoudt zich het recht om de kosten voor de verzending aan te passen indien gebeurtenissen of omstandigheden optreden waar deze geen controle over heeft.


Verzendmethodes

Wanneer u een bestelling plaatst verzenden wij in basis binnen 24 uur de goederen. Hiervoor maken wij gebruik van Post NL.